MODUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ÎN UPB ÎN PERIOADA 15 NOIEMBRIE 2021- 28 IANUARIE 2022 (SĂPTĂMÂNILE 7-14) DIN SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2021-2022

MODUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ÎN UPB ÎN PERIOADA 15 NOIEMBRIE 2021- 28 IANUARIE 2022 (SĂPTĂMÂNILE 7-14) DIN SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2021-2022

În perioada 15 noiembrie 2021- 28 ianuarie 2022 (săptămânile 7-14) din semestrul I al anului universitar 2021 – 2022 activitățile didactice și de cercetare se vor desfășura după cum urmează:

Studii universitare de licență:

  • toate activitățile de curs se vor desfășura în sistem on-line;
  • laboratoarele, seminariile și proiectele se vor desfășura cu prezență fizică, în conformitate cu reglementările legale în vigoare în contextul pandemiei generate de COVID-19. În cazuri excepționale, bine justificate, activitățile de laborator, seminar și proiect se pot desfășura și în sistem on-line, cu aprobarea Biroului Executiv al Facultății;
  • verificările pe parcurs și examenele din sesiunea ianuarie – februarie 2021 se vor desfășura cu prezență fizică.

Studiile universitare de masterat:

  • toate activitățile didactice (curs, laborator, seminar, proiect) se vor desfășura în sistem on-line. Activitățile didactice (curs, laborator, seminar și proiect) se pot desfășura și cu prezență fizică, cu aprobarea Biroului Executiv al Facultății și cu consultarea cadrelor didactice și a studenților;
  • activitățile de cercetare se vor desfășura cu prezență fizică.

Studii universitare de doctorat:

  • examene, rapoarte științifice de progres, cercetare științifică se vor desfășura cu prezență fizică;
  • activitățile de curs se vor desfășura în sistem on-line;
  • susținerea publică a tezelor de doctorat se va desfășura cu prezență fizică, cu excepția membrilor comisiei din afara universității, care pot porticipa și în sistem on-line (video-conferință);

Programele de studiu postuniversitare se pot desfășura atât cu prezență fizică, cât și în sistem on-line;

  1. Susținerea publică a tezelor de abilitare se va desfășura cu prezență fizică, cu excepția membrilor comisiei din afara universității, care pot porticipa și în sistem on-line (video-conferință).

Metodologie de organizare a studiilor universitare de licență, masterat, doctorat și postuniversitare în perioada 15 noiembrie 2021- 28 ianuarie 2022 (săptămânile 7-14) din semestrul I, an universitar 2021-2022