UPB GĂZDUEȘTE CEA DE-A XVII-A EDIȚIE A SIMPOZIONULUI INTERNAȚIONAL – ACTUALITĂŢI  ŞI  PERSPECTIVE  ÎN DOMENIUL  MAŞINILOR  ELECTRICE

UPB GĂZDUEȘTE CEA DE-A XVII-A EDIȚIE A SIMPOZIONULUI INTERNAȚIONAL – ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL MAŞINILOR ELECTRICE

Simpozionul internațional – ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL MAŞINILOR ELECTRICE – este organizat de Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Inginerie Electrică – Departamentul de Maşini, Materiale, Acţionări Electrice în parteneriat cu SIMTECH INTERNATIONAL și Schrack Technik S.R.L. sub egida ACADEMIei de ŞTIINŢE TEHNICE din ROMÂNIA și a IEEE Romania Section.

Ediția a XVII-a va avea loc în sistem on-line, la Universitatea POLITEHNICA din București la Biblioteca Centrală a UPB în data de 19 noiembrie 2021.

Inregistrare pentru SME2021 – AICI

Instructiuni de redactare a lucrarilor – PDF

Tematica simpozionului se referă la maşini electrice de toate tipurile, transformatoare electrice, acţionări electrice, materiale pentru electrotehnică,
urmărindu-se îndeosebi următoarele aspecte:

• proiectare, dezvoltare de noi tipuri şi/sau familii de produse, metode noi de proiectare
• soluţii constructive şi tehnologii moderne pentru maşini performante
• maşini electrice cu eficienţă energetică ridicată, maşini electrice pentru conversia energiilor regenerabile etc.
• sisteme performante de acţionare a maşinilor electrice; managementul inteligent al funcţionării sistemelor de acţionare electrică şi din reţeaua energetică
• materiale utilizate în construcţia maşinilor electrice; sisteme de izolaţie performante
• metode noi de încercări experimentale şi atestare a calităţii produselor electrotehnice
• mentenanţă şi diagnoză, sisteme de monitorizare, gestionarea timpului de viaţă al produselor
• produse cu caracteristici energetice şi ergonomice superioare
• aspecte privind standardizarea în domeniu şi armonizarea europeană
• aspecte instituţionale privind certificarea în domeniu.

Scopul simpozionului este cunoaşterea celor mai noi realizări în domeniu, întâlnirea într–un cadru organizat a specialiştilor dincercetare, educaţie,
producţie precum şi din partea utilizatorilor, pentru a se face un schimb util de informaţii şi de idei creative cu referire la dezvoltarea domeniului
şi analiza tendinţelor pe plan mondial.

Se va face o trecere în revistă a ofertei de cercetare a participanţilor în cadrul programelor naţionale şi un schimb util de idei în identificarea de teme
noi şi constituirea unor parteneriate de cercetare în domeniu.

Contact secretariat:
Adresa: Splaiul Independenţei, nr. 313, sector 6, Bucureşti, 060042
Telefon: (021) 4029125
Fax: (021) 3181018
web: http://www.sme.pub.ro
e-mail: sme@upb.ro