PROTOCOL DE COLABORARE ÎNCHEIAT ÎNTRE UPB ȘI COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ

PROTOCOL DE COLABORARE ÎNCHEIAT ÎNTRE UPB ȘI COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ

Astăzi Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a încheiat un acord de colaborare cu Compania Naţională Poşta Română.

Prevederile acordului vizează dezvoltarea şi derularea unor proiecte de cercetare ştiinţifică, inovare şi dezvoltare tehnologică cu ajutorul specialiştilor din cadrul Universităţii. Implementarea proiectelor va contribui la modernizarea şi digitalizarea companiei, cât şi la perfecţionarea continuă a resursei umane, obiective incluse în procesul investiţional demarat în 2020.

Astfel, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti și Poşta Română vor încheia contracte pe diverse teme de cercetare precum dezvoltare logistică, robotizare şi automatizare, digitalizare (inteligenţă artificială), identificarea de resurse energetice nepoluante. Se vor constitui grupuri de lucru cu specialişti din cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare şi a Facultăţii de Transporturi care vor pune la dispoziţie echipamentele, expertiza şi resursa umană cu înaltă calificare de care dispun şi vor oferi consultanţă tehnică Poştei Române în vederea identificării celor mai bune soluţii pentru proiectele de modernizare şi digitalizare ale companiei.

COMUNICAT DE PRESĂ