Program de Licență și Masterat – Ingineria Securității în Industrie

Program de Licență și Masterat – Ingineria Securității în Industrie

UPB te invită să te înscrii la programul de Licență și Masterat – Ingineria Securității în Industrie

În prezent, asigurarea unui mediu de muncă sigur și sănătos, este o prioritate stabilită prin legislație și implicit o obligație pentru angajatori. În acest context, Departamentul Ingineria Calității și Tehnologii Industriale, a venit în întâmpinarea acestei nevoi prin crearea cadrului în care să se formeze specialiștii necesari securităţii și sănătății în muncă.

 1. Ce reprezintă “Ingineria Securității în industrie”?

Sănătatea și securitatea în muncă reprezintă totalitatea măsurilor care trebuie luate de angajator  în vederea protejării sănătății, integrității corporale, a vieții lucrătorilor și a altor persoane angrenate în procesul de muncă. Acest lucru se poate face atât prin implementarea de soluții tehnice adecvate la fiecare mașină-unealtă utilizată cât și prin măsuri de organizare a proceselor de muncă din întreprindere.

 1. Planul de învăţământ:

Click aici spre site-ul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică

 1. Ocupațiileposibile:
 • Expert în securitate și sănătate în muncă
 • Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă
 • Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă
 • Evaluator de risc și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă
 • Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pentru logistică
 • Inginer tehnolog prelucrări mecanice
 1. După ce termin ISI ce pot să fac?

Absolvenții specializării Ingineria securității în industrie vor fi capabili să:

– Elaboreze instrucțiuni proprii pentru completarea şi aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă;
– Proiecteze procesele tehnologice în corelație cu planurile de măsuri de prevenire și reducere a accidentelor la locurile de muncă;
– Cerceteze evenimentele care produc incapacitate temporară de muncă și să întocmească documentația aferentă.

Aceștia lucrează în general în:

– Inspectorate teritoriale de muncă;
– Inspectoratul general pentru situații de urgență;
– Firme de consultanță în domeniul securității și sănătății în muncă;
– Propria firmă de consultanță în domeniul securității și sănătății în muncă.
Specializarea ISI asigură de asemenea pregătirea necesară absolvenților pentru a urma cursurile de master în specializările: “Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă”, “Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control”, “Evaluarea Calităţii Materialelor și Produselor” și “Ingineria Calităţii”. De asemenea absolvenții pot urma și cursurile Școlii Doctorale în domeniile “Inginerie Industrială” şi “Inginerie şi Management”.

Denumirea programului de masterat:

INGINERIA SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ ( ISSM )

Prezentarea programului de studii universitare de master 2020-2021

Programul de studii are ca principal scop pregătirea profesională a masteranzilor pe competenţele specific domeniului de securitate și sănătate ocupațională în conformitate cu legislația și standardele ocupaționale aferente,fiind în concordanţă cu cerinţele unui învăţământ modern.Sănătatea și securitatea în muncă este parte integrantă a proceselor de muncă.

Obiectivele programului de masterat:

Rolul sanătății și securității în munca este primordial pentru consolidarea competitivității și a productivității intreprinderilor, deoarece se traduce prin:

 • Reducerea costului accidentelor, incidentelor și bolilor profesionale
 • Motivarea mai mare din partea lucrătorilor.

Măsurile de sănatate și securitate în muncă reprezintă obligațiile angajatorilor și a angajaților. Asigurarea sănătatii și securității în muncă reprezintă o măsură importantă de prevenire a accidentelor și altor situații nedorite. Accidentele de muncă și bolile profesionale reprezintă de asemenea o povară enormă pentru sistemele de protecție socială.

Competențe de specialitate

Integrarea principiilor de securitate și sănătate în procesele de muncă, prin identificarea și evaluarea riscurilor profesionale.

Asigurarea managementului integrat al activității de securitate și sănătate în muncă în mediul social-economic.

Explicarea şi utilizarea adecvată a metodelor și tehnicilor de identificare și evaluare a riscurilor profesionale ,industriale, precum și automatizarea, robotizarea și integrarea proceselor de muncă în condiții de securitate si sanatate in munca.

Cunoașterea tehnicilor de auditare;

Cunoașterea legislației în domeniu.

Grupuri țintă

Masterul Ingineria Securității și Sănătății Muncii este un master complementar la care se pot înscrie absolvenți de învățământ  superior de lungă durată indiferent  de domeniul /profilul,instituția  de învățământ superior absolvită și anul în care a obținut diploma. În acest context principalele grupuri țintă sunt:

 • Absolvenții cursurilor de 4 si 5 ani (conform programului de la Bologna) absolvenții de studii tehnice superioare.
 • Coordonatorilor activităților de securitatea muncii din intreprinderi.
 • Auditorilor din cadrul organismelor de certificare

Responsabil:

Prof.dr.ing. Chivu Oana Roxana