Hotararare – Desfășurarea activităților didactice în sistem on-line

Hotararare – Desfășurarea activităților didactice în sistem on-line

Senatul UPB, întrunit on-line în data de 26.11.2020, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă ca activitățile didactice programate pentru perioada săptămânilor 9, 10 și 11 ale anului universitar 2020-2021 să se desfășoare exclusiv on-line în Universitatea Politehnica din București.

Art. 2. Facultățile din Universitatea Politehnica din București vor duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri.