ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL MAŞINILOR ELECTRICE – SME’20 Ediţia a XVI-a

EDIŢIA a XIV-a

BUCUREŞTI, Biblioteca Centrală Universitară a UPB – web-symposium

20   Noiembrie,  2020

Tematica simpozionului se referă la maşini electrice de toate tipurile, transformatoare electrice, acţionări electrice, materiale pentru electrotehnică, urmărindu-­se îndeosebi  următoarele  aspecte:

  • proiectare, dezvoltare de noi tipuri şi/sau familii de produse, metode noi de proiectare
  • soluţii constructive şi tehnologii moderne pentru maşini performante
  • maşini electrice cu eficienţă energetică ridicată, maşini electrice pentru conversia energiilor regenerabile
  • sisteme performante de acţionare a maşinilor electrice; managementul inteligent  al funcţionării sistemelor de acţionare electrică şi din reţeaua energetică
  • materiale utilizate în construcţia maşinilor electrice; sisteme de izolaţie performante
  • metode noi de încercări experimentale şi atestare a calităţii produselor electrotehnice
  • mentenanţă şi diagnoză, sisteme de monitorizare, gestionarea timpului de viaţă al produselor
  • produse  cu caracteristici energetice  şi ergonomice superioare
  • aspecte privind standardizarea în domeniu şi armonizarea europeană
  • aspecte instituţionale privind certificarea în

Scopul simpozionului este cunoaşterea celor mai noi realizări în domeniu, întâlnirea într-­un cadru organizat a specialiştilor dincercetare, educaţie, producţie precum şi din partea utilizatorilor, pentru a  se  face  un  schimb util de informaţii şi de idei creative cu referire la dezvoltarea domeniului  şi  analiza  tendinţelor pe plan mondial.

Se va face o trecere în revistă a ofertei de cercetare a participanţilor în cadrul programelor naţionale şi un schimb util de idei în identificarea de teme noi şi constituirea unor parteneriate de cercetare în domeniu.