UPB – Cercetare pentru o lume mai buna

UPB – Cercetare pentru o lume mai buna

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diferite domenii tehnice, capabili de a utiliza cunoștințe științifice, tehnice și cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic și social-cultural al societății românesti și al lumii contemporane. UPB își propune să creeze noul profil de universitate tehnică si antreprenoriala, ce promovează forme de pregătire adaptate cerințelor unei societăți în plină competiție, supusă unei concurente din ce in ce mai puternice în Comunitatea Europeană și la nivel internațional. Misiunea sa principală este formarea inginerului capabil să se adapteze cerințelor economiei de piață și noilor tehnologii, care să aibă competente ridicate tehnice, economice și manageriale și care să promoveze principiile de dezvoltare durabilă și de protejare a mediului înconjurător.

HR AWARD – HRS4R
Diploma de excelență pentru resursa umană de cercetare

Platforma CRESCDI
Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica

Plan de actiune
Planul de actiune pentru obtinerea diplomei de excelenta

Strategie RUCDI
Strategia pentru resursa umana din cercetare dezvoltare si inovare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *