Universitatea POLITEHNICA din București organizează concurs de admitere în învățământul
universitar de masterat pentru anul universitar 2021/2022.

Concursul de admitere în învățământul universitar de masterat se organizează în două sesiuni,
în iulie și septembrie 2021

ÎNSCRIEREA și SUSȚINEREA PROBELOR

Înscrierea candidaților  03.07-11.07.2021
Concursul de admitere – 13.07 – 15.07.2021

        Comunicarea rezultatelor  – 16.07.2021

Înmatricularea candidatilor  16.07 – 17.07.2021  conform informațiilor de pe site-ul fiecărei facultăți

 
 

Candidații admiși în ambele sesiuni vor completa si semna olograf contractul de studii universitare de masterat în primele 15 zile ale anului universitar 2021-2022, în caz contraracestia vor pierde statutul de masterand.

 Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON și a fost stabilit de către Senatul UPB.

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat, 
candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB sau fizic la secretariatul facultăților dosarul de înscriere, care trebuie să conțină documentele precizate in prezentul regulament.

 

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT – ANUL UNIVERSITAR 2021 – 2022

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PROCESULUI DE INVATAMANT IN CADRUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT DIN UPB – AN UNIVERSITAR 2020-2021

0
Programe de studiu
0
Programe de studiu în limbi străine