BIROUL EXECUTIV AL SENATULUI UPB

Preşedinte

Prof. dr. ing. Tudor PRISECARU

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
tudor.prisecaru@upb.ro
Telefon: + 40 21 402 9722
Fax: + 40 21 310 7755
Cladire Rectorat, Etaj III
Sala R 322 – R 324

Vicepreşedinte

Prof.dr.ing. Anton HADĂR

Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice
anton.hadar@upb.ro
Tel: + 4021-402 9744
Cladire Rectorat, Etaj III
Sala R 314 – R 317

Cancelar

Prof.dr.ing. Mircea Ionuț PETRESCU

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor
ionut.petrescu@upb.ro
Tel:+40214029190 
Cladire Rectorat