lun, 10 august 2020
La Universitatea POLITEHNICA din București studiază peste 1500 de studenți internaționali, reunind mai mult de 60 de țări și naționalități. Dacă îți dorești să fii unul dintre ei, te invităm să consulți oferta educațională a UPB și condițiile de admitere. Thank you for your interest in the University POLITEHNICA of Bucharest If you are a citizen of a state outside the European Union and you intend to apply at UPB, it is required that you add the following documents to your admission file: How to apply at UPB When to apply: May 15 – August 31, 2020 How to apply: check out the information in the Admission Procedure. All applications are online. Annex 1 – Diploma list Admission Procedure – Bachelor’s Programme Admission Procedure – Master’s Programme   Phone: 0214029483 or Email: maria.hadar@upb.ro
Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diferite domenii tehnice, capabili de a utiliza cunoștințe științifice, tehnice și cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic și social-cultural al societății românesti și al lumii contemporane. UPB își propune să creeze noul profil de universitate tehnică si antreprenoriala, ce promovează forme de pregătire adaptate cerințelor unei societăți în plină competiție, supusă unei concurente din ce in ce mai puternice în Comunitatea Europeană și la nivel internațional. Misiunea sa principală este formarea inginerului capabil să se adapteze cerințelor economiei de piață și noilor tehnologii, care să aibă competente ridicate tehnice, economice și manageriale și care să promoveze principiile de dezvoltare durabilă și de protejare a mediului înconjurător. HR AWARD - HRS4R Diploma de excelență pentru resursa umană de cercetare Platforma CRESCDI Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica Plan de actiune Planul de actiune pentru obtinerea diplomei de excelenta Strategie RUCDI Strategia pentru resursa umana din cercetare dezvoltare si inovare
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020 Universitatea POLITEHNICA din București organizează, în perioada 8-9 mai 2020, Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești – SCSS 2020 online. Evenimentul se adresează atât studenților/masteranzilor Universității POLITEHNICA din București, cât și studenților din alte centre universitare. Studenților li se dă astfel posibilitatea să își prezinte online, rezultatele activității lor de cercetare din timpul anului. Prezentarea propriilor idei științifice colegilor, cadrelor didactice și a reprezentanților companiilor de profil le permite studenților să înțeleagă mai bine importanța unei comunicări adecvate a informației științifice. Lucrările înscrise în cadrul SCSS 2020: Facultate Lucrările înscrise în cadrul SCSS 2020 Facultatea de Inginerie Electrică SCSS 2020 FIE Facultatea de Energetică SCSS 2020 Energetică Facultatea de Automatică și Calculatoare  SCSS 2020 ACS Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației SCSS 2020 ETTI Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică SCSS 2020 FIMM Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică SCSS 2020 FIIR Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice SCSS 2020 ISB Facultatea de Transporturi   SCSS 2020 FT Facultatea de Inginerie Aerospațială SCSS 2020 FIA Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor SCSS 2020 SIM Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor SCSS 2020 CASM Facultatea de Inginerie în Limbi Străine SCSS 2020 FILS Facultatea de Științe Aplicate SCSS 2020 FSA Facultatea de Inginerie Medicală SCSS 2020 FIM Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor SCSS 2020 FAIMA DFCDSS-U SCSS 2020 DFCDSS-U Catedra UNESCO SCSS 2020 Catedra UNESCO   Premii obținute: Facultate Lucrările premiate în cadrul SCSS 2020 Facultatea de Inginerie Electrică PREMII SCSS 2020 FIE Facultatea de Energetică Facultatea de Automatică și Calculatoare Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației PREMII SCSS 2020 ETTI Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică PREMII SCSS 2020 FIMM Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice Facultatea de Transporturi Facultatea de Inginerie Aerospațială PREMII SCSS 2020 FIA Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor PREMII SCSS 2020 CASM Facultatea de Inginerie în Limbi Străine PREMII SCSS 2020 FILS Facultatea de Științe Aplicate PREMII SCSS 2020 FSA Facultatea de Inginerie Medicală PREMII SCSS 2020 FIM Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor PREMII SCSS 2020 FAIMA DFCDSS-U PREMII SCSS 2020 DFCDSS-U Catedra UNESCO PREMII SCSS 2020 Catedra UNESCO  
Având în vedere măsurile impuse de autorități pentru a stopa răspândirea noului coronavirus COVID-19 Universitatea POLITEHNICA din București a suspendat programul de pregătire gratuită în universitate, până când situația va reveni la normal. Astfel venim în întâmpinarea elevilor de liceu și le propunem o platformă cu lecții și teste video pentru matematică, fizică, chimie și antreprenoriat. Platforma https://learningpark.upb.ro/ este pusă la dispoziție gratuit de către UPB și cuprinde, în momentul de față, 172 de lecții și teste video ce pot fi accesate după ce se creează un cont personal.
Nu intrăm în panică, nu ne cuprinde isteria, știm ce să facem și cum să acționăm. Toți studenții care au stare febrila, cu dureri de cap și tuse se adresează telefonic la numărul 0741991133 sau în scris, la adresa de e-mail alerta@upb.ro. Studenții care au călătorit în străinătate, vor comunica traseele parcurse la numărul de telefon 0741991133 sau la adresa de e-mail alerta@upb.ro pentru a se lua măsurile necesare în vederea protejării stării lor de sănătate, precum și pentru a se evita eventualele contaminări. Până la sfârșitul lunii martie sunt interzise călătoriile spre țările cu focare de COVID-19. Zonele roșie și galbenă prezentate de către Institutul de Sănătate Publică din România sunt prezentate – AICI. În situația în care un student este suspectat de contaminare, universitatea anunță Comisia pentru Situații de Urgență, studentul respectiv va fi spitalizat iar persoanele cu care a intrat în contact vor fi supuse izolării sau unei perioade de carantină de două săptămâni. Zilnic, conducerea universității analizează situațiile semnalate, pentru a lua măsuri obligatorii, atât pentru studenți cât și pentru cadrele didactice. Toate cursurile sunt disponibile pe platforma Moodle a universității, platformă pe care fiecare student are acces cu parola pe care a primit-o. Prezentarea tuturor cursurilor pe platforma Moodle este obligația profesională a cadrelor didactice. Conducerea Universității Politehnica din București adresează, cu fermitate, studenților și personalului didactic și nedidactic rugămintea de a acționa cu responsabilitate pentru a proteja sănătatea comunității noastre academice. Studenții care doresc informații despre situațiile legate de COVID – 19, despre modul în care se manifestă virusul, modalitățile de prevenire a îmbolnăvirii și alte detalii legate de conduita preventivă pot apela numărul Tel Verde 0800 800 358 sau la +4021.320.20.20, număr valabil pentru cetățenii români aflați în străinătate. Rugăm cetățenii să se informeze permanent și să ia în considerare doar informațiile...
Update 11.03.2020 Cursurile se vor organiza pentru Matematică, Fizică, Chimie si Economie si vor avea loc în fiecare sâmbătă (excepție făcând sărbătorile legale) în amfiteatrele universității din clădirea Rectoratului (Hol AN). (Splaiul Independentei nr. 313, sector 6, Bucuresti) Participarea la cursuri este liberă, în schimb vom afișa, atât pe site cât și pe facebook-ul universității, eventualele modificări ce vor apărea în program. Programul detaliat al cursurilor de pregătire dar și conținutul lecțiilor, pentru toate cele patru materii, vor fi afișate mai jos. Matematică Nr. Data Conţinutul lecţiei Sala Orele Profesor / dep.resp. 1. 14 martie Mulțimea numerelor reale. Elemente de logică matematică. AN 015 AN 017 AN 024 9:00 – 11:00 Stancu Denisa Olteanu Mircea Treanţă Savin 2. 21 martie Inducția matematică. Şiruri particulare. AN 015 AN 017 AN 024 9:00 – 11:00 Costea Nicuşor Negrescu Alexandru Treanţă Savin 3. 28 martie Mulțimea numerelor complexe. AN 015 AN 017 AN 024 9:00 – 11:00 Stancu Denisa Olteanu Mircea Treanţă Savin 4. 4 aprilie Funcții. Ecuații. AN 015 AN 017 AN 024 9:00 – 11:00 Costea Nicuşor Negrescu Alexandru Cipu Corina 5. 11 aprilie Elemente de combinatorică. AN 015 AN 017 AN 024 9:00 – 11:00 Stancu Denisa Olteanu Mircea Cipu Corina 18 aprilie Sărbătoare legală     6. 25 aprilie Elemente de calcul matriceal și sisteme de ecuații liniare. AN 015 AN 017 AN 024 9:00 – 11:00 Costea Nicuşor Negrescu Alexandru Grosu Marta 2 mai Nu se ţin lecţii de pregătire     7. 9 mai Grupuri și izomorfisme de grupuri. Inele și corpuri. AN 015 AN 017 AN 024 9:00 – 11:00 Stancu Denisa Olteanu Mircea Grosu Marta 8. 16 mai Inele de polinoame cu coeficienți într-un corp comutativ. AN 015 AN 017 AN 024 9:00 – 11:00 Costea Nicuşor Negrescu Alexandru Grosu Marta 9. 23 mai Limite de funcții, continuitate și derivabilitate. AN 015 AN 017 AN 024 9:00 – 11:00 Stancu Denisa Olteanu Mircea D.M.A. 10. 30 mai Primitivele unei funcții și integrala definită. AN 015 AN 017 AN 024 9:00 – 11:00 Costea Nicuşor Negrescu Alexandru D.M.A. 11. 6 iunie Vectori în plan și aplicații ale calculului vectorial în geometria plană. AN 015 AN 017 AN 024 9:00 – 11:00 Stancu Denisa Olteanu Mircea D.M.A. 12. 13 iunie Elemente de geometrie analitică în plan AN 015 AN 017 AN 024 9:00 – 11:00 Costea Nicuşor Negrescu Alexandru D.M.A. 13. 20 iunie Elemente de trigonometrie AN 015 AN 017 AN 024 9:00 – 11:00 Stancu Denisa Olteanu Mircea D.M.A. 14. 27 iunie Aplicații ale trigonometriei și ale produsului scalar a doi vectori în geometria plană AN 015 AN 017 AN 024 9:00 – 11:00 Costea Nicuşor Negrescu Alexandru D.M.A. 15. 4 iulie Probleme de examen (Algebră și elemente de analiză matematică). AN 015 AN 017 AN 024 9:00 – 11:00 Stancu Denisa Olteanu Mircea D.M.A. 16. 11 iulie Probleme de examen (Geometrie şi trigonometrie) AN 015 AN 017...
Alegeri pentru reprezentanții studenților în Senatul Universității și Consiliile Facultăților –depunerea candidaturilor până pe 21 februarie Reprezentativitatea studenților în învățământul universitar este o componentă esențială în structurile de conducere. Studenții sunt parteneri decizionali, astfel alegerea unor reprezentanți și implicarea activă a lor în viața universității și facultății constituie un drept fundamental al acestora. În data de 27 februarie 2020, se organizează alegeri pentru reprezentanții studenților în Senatul Universității și Consiliile Facultăților, în incinta holului AN din clădirea Rectoratului, în intervalul 09:00-21:00. Pentru funcţiile Student reprezentant în Consiliul Facultății și Student reprezentant în Senatul Universității îşi poate depune candidatura orice student, care conform legii în vigoare și Cartei Universității Politehnica din București, este înmatriculat la una dintre cele 3 forme de învățământ: licență, masterat sau doctorat. Un student poate candida doar la una din funcţiile de reprezentant în Consiliul Facultății sau reprezentant în Senatul Universității. Durata mandatului este de 2 ani, un student având posibilitatea ocupării a maxim două mandate cumulate, indiferent de poziție. Nu au dreptul de a candida studenţii care: a) au fost sancţionaţi pentru abateri de la regulile de conduită academică; b) au fost exmatriculaţi şi nu au fost reînmatriculaţi în momentul depunerii candidaturilor; c) au statutul de angajaţi ai universităţii.   Calendarul alegerilor Perioada depunerilor candidaturilor 17 - 21 februarie 2020 Perioada validării candidaturilor 22 - 23 februarie 2020 Afișarea pe site-ul UPB a candidaților declarați valizi pentru ocuparea funcției de student reprezentant 24 februarie 2020 Perioada de campanie electorală 24 - 26 februarie 2020 Ziua alegerilor 27 februarie 2020 Data afișării rezultatelor pe site-ul UPB 28 februarie 2020 Perioada de contestații 28 - 29 februarie 2020 Perioada rezolvării contestațiilor 28 februarie - 1 martie 2020 Data afișării rezultatelor finale pe site-ul UPB 2 martie 2020  
Admiterea în U.P.B. se face pe baza a două PROBE SCRISE care se susțin in zilele de 20 și 21 Iulie 2020 sau a unei PROBE INTERVIU (care include și TEST GRILĂ) care se susține în momentul înscrierii. Informații suplimentare privind desfășurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2020-2021 ciclul de studii universitare de licență puteți găsi REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURAREA A CONCURSULUI DE ADMITERE 2020-2021
📊 #UPB ocupă, și în acest an universitar, prima poziție în rândul universităților românești, în Clasamentul Internațional SCImago, fiind la a șasea apariție consecutivă❗ ➡ Este urmată de Universitatea Babeș - Bolyai din Cluj - Napoca și Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj - Napoca. 📈 Indicatorii SCImago sunt împărțiți în 3 grupe distincte care reflectă performanța în cercetare, capacitatea de inovare și impactul social al universităților.